ติดต่อเรา:
Hotline : 085-487-7828
Service hotline : 088-088-7228

สินค้า เอสพี อินเตอร์แมค บจก.

HAITIAN JUPITER III SERIES

เครื่องฉีดพลาสติกไห่เทียน รุ่น Jupiter III 

เครื่องฉีดพลาสติกระบบขับเคลือนประหยัดพลังงาน โครงสร้างชุดจับยึด แถบคู่ แคลมป์ยึดแม่พิมพ์รองรับแรงยึดสูงสุด ได้ถึง 4,500 - 66,000 กิโลนิวตัน

Mold Temperature Controlling

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก เพราะเม็ดพลาสติกแต่ละตัวต้องการการควบคุมอุณหภูมิในการทํางาน เนื่องจากเนื้อวัตถุดิบที่ใช้ไม่เหมือนกัน มีคุณสมบัติแตกต่างกัน จึงจําเป็นต้องใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ต่างกัน สําหรับการใช้น้ำในการควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์สามารถควบคุณอุณหภูมิความร้อนไม่เกิน 120 องศา

Dosing and Mixing

เครื่องผสมเม็ดสีพลาสติก

เครื่องผสมเม็ดสีพลาสติกเครื่องนี้จะใช้สําหรับผสมเม็ดสีมาสเตอร์แบทกับเม็ดเวอร์จิ้นหรือเม็ดพลาสติกใส โดยใช้การกําหนดค่าของสกรูในการตั้งปริมาณของเม็ดสี
มาสเตอร์แบท เข้าไปผสมกับเม็ดเวอร์จิ้นตามอัตราส่วนที่ต้องการ ซึ่งเครื่อง ผสมเม็ดสีพลาสติก HTCM Volumetric Screw Doser สามารถตั้งค่าสกรูที่หน้าจอเพื่อกําหนดปริมาณได้ จากนั้นจะได้เม็ดพลาสติกที่ผสมแล้วไปใช้ในเครื่องฉีดพลาสติกต่อไป

Dehumidifying and Drying

เครื่องดูดความชื้นเม็ดพลาสติก 

โดยทั่วไปแล้วเม็ดพลาสติกที่ใช้ในโรงงานจะมีความชื้นในตัวของมันเอง ซึ่งจากการที่เม็ดพลาสติกที่มีความชื้นนั้นอาจเกิดจากหลายปัจจัย และส่งผลกระทบต่อชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ได้เป็นไปตามขนาดที่ต้องการ รูปร่างและสีชิ้นงานอาจจะผิดเพี้ยนไปจากเดิม รวมถึงชิ้นงานไม่ตรงตามรูปแบบที่กําหนด กลายเป็นชิ้นงานไม่ได้คุณภาพและเป็นของเสียในที่สุด

      บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จํากัด ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องฉีดพลาสติกยาวนานกว่า 25 ปี โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และเป็นผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการ ของ เครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นพันธมิตรทางการค้า มากกว่า 10 ปี ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN) เป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มียอดขาย เป็นอันดับ 1 ทั่วโลกมากกว่า 20 ปี เนื่องจากเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง มีความโดดเด่น ในเรื่องการประหยัดพลังงานและมีความแม่นยําสูงในการฉีดงานพลาสติกที่ใช้แม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็น งานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน พาเลท ถังสี หรือแม้แต่ท่อข้อต่อพลาสติกที่มีขนาดใหญ่มากด้วยคุณภาพ การประหยัดพลังงาน ความแม่นยําในการฉีดและราคาที่คุ้มค่า ทําให้เครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในบริษัทชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ  

บทความ

กิจกรรม และข่าวสาร