ติดต่อเรา:
Hotline : 085-487-7828
Service hotline : 088-088-7228

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด รับมอบเหรียญ และจดหมายขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุน กิจกรรม SG Run for Our Teachers 2018


คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานบริษัท และคุณภาวินี สุวรรณเมธานนท์ กรรมผู้จัดการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด รับมอบเหรียญ และจดหมายขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุน กิจกรรม SG Run for Our Teachers 2018 จาก ตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน SG Run 2018